Program

      V Hřebčíně Mlékojedy- Stáj Kamila Horáka se provádí hipoterapeutický výcvik v rámci místního hipoterapeutického střediska. To v hřebčíně pracuje několik let a zaměřuje se na dětské pacienty s poruchami centrálního nervového systému a s vertebrogenními problémy. Zdejší hipoterapeutické středisko je členem České hiporehabilitační společnosti a přidruženým členem nadnárodní The Federation for Riding of Disabled International, v současné době se sídlem v Austrálii.

     Tuto činnost je možné vykonávat pouze za předpokladu splnění několika podmínek:
a) organizační,
b) personální,
c) materiálové.
Dětská hipoterapie  

      Všechny tyto podmínky hipoterapeutické středisko v Hřebčíně Mlékojedy - Stáji Kamila Horáka splňuje.

a) Organizační podmínky

     Hipoterapii může teoreticky provádět jedinec, který má zdravotnické vzdělání (MUDr - optimálně specializace rehabilitace či ortopedie s II. atestací), má praktické zkušenosti s jízdou na koni a hipologií, ve svém držení má speciálně vycvičeného koně s vybavením a vlastní, nebo si pronajímá, výcvikový prostor a místo pro ustájení koně.
Základ tvoří kvalitní kůň  b) Personální podmínky

     Sdružení musí zahrnovat fyzioterapeuta s praktickými znalostmi a potvrzením České hiporehabilitační společnosti o absolvování kurzu "Speciální přípravy rehabilitačních pracovníků a fyzioterapeutů v hipoterapii" (organizuje Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Vinařská 6, 656 02 Brno), zkušeného hipologa s praxí, pomocníky-vodiče a stájníky. Nad činností sdružení musí převzít odbornou supervizi praktický lékař nebo specialista ortoped/rehabilitace se II. atestací v oboru, případně odborné zdravotnické zařízení. Samozřejmostí je pojištění z odpovědnosti provozování činnosti.

c) Materiálové podmínky

     Jedná se o zabezpečení vhodného koně pro hipoterapii a odpovídající pomůcky. Praktické léčebné ježdění se provádí na devítiletém valachovi Falcovi, českém teplokrevníkovi z chovu Národního hřebčína Kladruby. Jedná se o koně vyšší kohoutkové výšky/174 cm s výrazným osvalením hrudi, výbornou stabilitou a širokým hřbetem. Kůň je to trpělivý a vyrovnaný, klidně reagující jak na dětské tak i dospělé pacienty. K dispozici je rovněž rampa s nájezdovou plošinou pro vozíčkáře. Používají se hiporehabilitační madla/podbřišník s dvěma madly.