Teorie Scheidhackerové

     Scheidhacker, M. et al: Experimental results and clinical experiences, German, Nervenartz, 1991 May.
     Scheidhacker, M.: 10 Jahre Therapeutisches Reiten im Bezirkkrankenhaus Haar, BKH Haar, 1998.

     Realizační tým hipoterapie je do značné míry ovlivněn teorií Scheidhackerové z Haarské psychiatrické nemocnice v SRN:

Teorie dynamické psychoterapie Michaeli Scheidhackerové

     Freudovo učení výrazně ovlivňuje teorii dynamické psychoterapie, kterou prosazuje, současně i prakticky provádí, Michaela Scheidhackerová , z Haarské psychiatrické nemocnice v SRN. Scheidhackerová transponuje Freudovo pojetí id, ega a superega do hipoterapie s tím, že kůň je reprezentantem Id (vrstva pudů, zbytková složka přirozených instinktů), pacientem zastupuje Ego (v něm je psychika organizována časově, prostorově, logicky a kauzálně) a fyzioterapeut zastupuje Superego (je vnější autoritou. Jeho činnost se prolíná do Id a Ega). Výsledný efekt vzniká ve vzájemné komparaci a průniku Id, Ega, Superega. Superego je však řídícím mechanismem, který zabezpečuje přenos vzruchů a podnětů z Id na Ego. Protože se jedná z podvědomé reflexy a podněty (Id-kůň) na pacienta (Ego) pod supervizí Superega (fyzioterapeut), je tento přenos bezproblémový.

     Tato teorie je nosná z následujících důvodů:

1/ Vychází z teorie psychoanalýzy Freuda a z výslednice působení Id, Ego, Superego

2/ Kůň je v postavení Id. To odpovídá Freudově pojetí subjektu, který je nejen principem reality, ale navíc je prostoupen řadou obranných mechanismů (identifikace)/Kůň poznává handicapovaného pacienta a přizpůsobuje tomu svoje chování. Současně se jedná o vědomé a nevědomé prožívání/Kůň nejedná nepřátelsky. Pacient je Ego/Je buď současně handicapován a má psychické problémy nebo je omezen jednou veličinou. Ke koni přistupuje s obavou/Velký tvor. Kůň mu zprostředkovává neverbální kontakt, pacient přejímá frekvenci až 110 impulzů jdoucích z pohybu koně. Freud Ego definuje jako místo, kde dochází k ohraničení psychiky časově a prostorově. Příliv až 110 impulzů/minuta vede k vytěsňování stávajícího patologického psychického jednání. Probíhá substituce novými poznatky, které se v Egu nově uzavírají v jeho psychice/časově a prostorově, hlavně však logicky. Ego pacienta není nuceno čelit pudovým tlakům, nahrazuje je dostatečný přísun nových impulzů při hipoterapii. Superego/fyzioterapeut zajišťuje průnik Id, Ega v závislosti na způsobení vedení a provádění léčebného ježdění. Je logické, že tento postup je predeterminován profesionalitou fyzioterapeuta a jeho znalostí realizace léčebného ježdění.

Velice důležitý je kontakt s koněm  

 

3/ Neexistuje jedinec, který by byl zcela izolován od vědomých a nevědomých prožitků. Teorie Scheidhackerové proto spojuje neuromuskulární facilitaci prostřednictvím koně s pozitivním ovlivňováním psychiky pacienta.

4/ Mnoho pacientů s dětskou mozkovou obrnou, zpravidla vyjma diparetické formy, a Down syndromů trpí snížením intelektu až na hranici imbecility. Akcent na psychickou stránku léčebného ježdění je více jak žádoucí.