Průběh léčby nemoci

     Do hipoterapeutické jednotky jsou zařazováni dětští pacienti výhradně po vyplnění hiporehabilitačního dotazníku s uvedením doporučení praktickým/odborným lékařem. Tento dotazník si zde, prosím, stáhněte a vyplňte, pokud máte zájem využít našich služeb.

     Zde si stáhněte "zásady bezpečnosti", které je nutné dodržovat v Hřebčíně Mlékojedy - Stáji Kamila Horáka a v jeho hipoterapeutickém středisku.

Předložení dokumentů

     Do hipoterapeutické jednotky jsou zařazováni dětští pacienti výhradně po vyplnění hiporehabilitačního dotazníku /viz výše/ s uvedením doporučení praktickým/odborným lékařem. Vyžadujeme rovněž kopii aktuální lékařské zprávy pro stanovení správného průběhu léčebného ježdění na koni. Součástí dotazníku je potvrzení o očkování proti tetanu a u nezletilých či právně nezpůsobilých pacientů i písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

     Všichni rodiče/zákonní zástupci před zahájením léčebného ježdění rovněž písemně potvrdí zásady bezpečnosti pohybu v Hřebčíně Mlékojedy - Stáji Kamila Horáka a v jeho hipoterapeutickém středisku. Jedná se nám zvláště o zamezení nekontrolovaného pohybu v prostoru stájí a nežádoucímu krmení koní, zvláště hříbat.

Ochranné pomůcky

      Všichni pacienti jsou povinně vybaveni tříbodovou jezdeckou přilbou, u malých dětí ji nahrazujeme přilbou cyklistickou. Tuto přilbu je možné ZDARMA zapůjčit v objektu Hřebčína Mlékojedy - Stáji Kamila Horáka. Samozřejmostí je správné a vhodné oblečení, především pevná obuv a kalhoty buď s gumovým návlekem na konci nohavice nebo se stažením v úrovni kotníku. Důvodem je zajištění nohavice ve stejné výši a neobnažení vnitřní strany holeně až stehna, kdy při kontaktu s koňským břichem může dojít k odřeninám. U menších dětí preferujeme jejich polohování na břiše. Rodiče jsou požádáni, aby na ježdění přinášeli vlastní deku nebo plenu.

Práce s koněm

     S koněm se snažíme pracovat co možná nejvíce mimo jízdárny objektu. Volíme zpevněné neasfaltové cesty, část po lukách. Koně vodíme u hlavy. Vodič tím má možnost kontrolovat oči, uši a celkový výraz koně.

Časový harmonogram

     Hipoterapii zpravidla u každého dětského pacienta provozujeme v následujícím bloku: dvakrát týdně, vždy po dobu dvaceti minut v celkovém trvání osmi týdnů.

     Poté následuje osmitýdenní interval přestávky, po něm začátek dalšího bloku.

Finanční poplatek

     Za jednu hipoterapeutickou jednotku (20 min.) Vás žádáme o úhradu 80,- Kč, které použijeme jako příspěvek na zajištění ustájení a krmení speciálně vycvičeného koně. Celkem tedy za jeden blok 1280,- Kč.

Realizační tým

     Realizační tým pracuje ve složení fyzioterapeut, hipolog/vodič a jeden až dva pomocníci. U malých pacientů jejich roli nahrazují rodiče, kteří při posazení na koně zajišťují fixaci dítěte na svoji hruď.

Pohyb na koni

     Při práci na jízdárně se volí chod v kruzích, které pomalu elipsovitě zvětšujeme/zmenšujeme. Pohyb v terénu je přirozený.

Korekce správného sedu na koni  

 

     Dle typu postižení a věku pacienta se volí jeho korekční sed. "Standardní" pacienti zaujímají sed ve směru pohybu koně vpřed, malé děti se polohují na bříšku nebo vsedě s fixací rodičem. Pacienty roztěkané, zvláště dyskinetické DMO, se na koně posazují obráceně proti směru jeho pohybu. Pro správné zaujetí korekčního držení se využívají podpůrné cviky podle Ingrid Strauss.